List do rodziców - maj 2017

Matko Odkupiciela, gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza, Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego.
Fragment aktu zawierzenia Matce Bożej, Jan Paweł II, Fatima, 13 maja 1991 r.Szanowni Państwo,
już za kilka dni ojciec święty Franciszek - wzorem swoich poprzedników Jana Pawła II i Benedykta XVI -odwiedzi w rocznicę objawień maryjnych Fatimę. To spotkanie z Matką Bożą będzie o tyle wyjątkowe, że przypada w setną rocznicę objawień. 13 maja zostanie też wyniesione do godności świętych rodzeństwo – Franciszek i Hiacynta, świadkowie objawień. Nasi uczniowie, którym bliskie jest orędzie fatimskie, spotykają się w tym maryjnym miesiącu codziennie na drugiej przerwie przy kapliczce, aby wspólnie polecać się najlepszej Matce - Maryi. Wierzymy, że zgodnie z obietnicą Jej „Niepokalane Serce zwycięży”.

Ostatni tydzień kwietnia i niemalże cały maj to czas egzaminów. Uczniowie klasy trzeciej gimnazjum napisali już egzaminy gimnazjalne. Ich wyniki poznamy pod koniec czerwca. Zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego uczniowie odbiorą razem ze świadectwami 23 czerwca. Trwają pisemne i ustne egzaminy maturalne. Zaświadczenia o wynikach egzaminu dojrzałości będzie można odbierać w sekretariacie szkoły w piątek 30 czerwca od godziny 13.00. Abiturienci będą mogli też sprawdzić swoje wyniki po zalogowaniu się na stronie https://hermes.oke.waw.pl/egzaminy/. Trzymamy kciuki za maturzystów i polecamy ich podczas modlitwy Litanią Loretańską.


Informacje o przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego. W dniu dzisiejszym otrzymacie Państwo informację o przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego 2016/2017 z poszczególnych przedmiotów. Są to propozycje ocen, a nie oceny gwarantowane, więc prosimy potraktować uzyskane informacje jako ostatnie w tym roku szkolnym zaproszenie do wzmożenia wysiłku i podjęcia nauki.
Konferencja naukowa poświęcona prymasowi Wyszyńskiemu. 3 kwietnia 2017 r. na UKSW odbyła się konferencja „Stefan Wyszyński wobec oporu społecznego i opozycji 1945–1981”. W wydarzeniu tym, oprócz m.in. metropolity warszawskiego kardynała Kazimierza Nycza i ambasadora Polski w Watykanie Janusza Kotańskiego, brali udział również uczniowie naszego liceum pod opieką nauczyciela historii p. Pawła Cichockiego.
Śladami Archutowskiego. Bł. ks. Roman Archutowski był więźniem obozu na Majdanku. W celu lepszego poznania jego historii klasa II liceum udała się 19 kwietnia na klasową wycieczkę do muzeum powstałego na terenach dawnego obozu. Trasę zwiedzania wyznaczały kolejne stacje drogi krzyżowej. Jej zwieńczeniem była Msza św., którą ks. Marcin Kłosowski odprawił w krematorium.
Ciekawa fizyka. 26 kwietnia uczniowie klasy II gimnazjum pod przewodnictwem p. Macieja Pałki wybrali się na zajęcia doświadczalne do Muzeum Techniki. Klasa została podzielona na dwie grupy. Pierwsza zwiedzała muzeum, a w tym czasie druga - pod okiem instruktora - mogła wykonać szereg prostych eksperymentów, które tłumaczą podstawowe prawa fizyki i zachęcają do pogłębiania wiedzy w tym zakresie. Można było zobaczyć wiele ciekawostek, m.in.: koło Maxwella i rurę  Galileusza.
Umowa z Collegium Joanneum. W  dniu 8 maja 2017 roku w uroczystość św. Stanisława, głównego patrona Polski, została podpisana Umowa Patronacka pomiędzy Papieskim Wydziałem Teologicznym w Warszawie Collegium Joanneum oraz naszym liceum. PWTW jest kolejnym wydziałem, który objął patronat dydaktyczno-wychowawczy nad częścią procesu kształcenia w naszej szkole. W najbliższym czasie planujemy wykłady z zakresu dziennikarstwa i zwiedzanie studia dziennikarskiego mieszczącego się na Papieskim Wydziale.
Dzień Matki. Z okazji zbliżającego się Dnia Matki życzymy wszystkim Mamom, aby Maryja Matka i Królowa rodzin otaczała je codziennie swoim płaszczem miłosierdzia. Niech ciężar wychowywania dzieci przynosi obfite owoce mądrych życiowych wyborów i dobrego serca dzieci. Za matczyną troskę, domowe ciepło i życzliwość wszystkim Mamom z serca dziękujemy.
Albo i Nie. Z okazji Dnia Matki Katolickie Centrum Kultury - Dobre Miejsce organizuje specjalny koncert. „Albo i Nie” - zespół, który nie spóźnia się na próby, lubi popijać malinową herbatkę z kilkoma łyżeczkami cukru, modli się przed próbą, a na koncertach nie skacze, lecz utrzymuje dobry kontakt z publiką może okazać się ciekawą propozycją dla wszystkich Mam. Serdecznie zapraszamy na koncert, który odbędzie się 27 maja br. o godz. 17.00. Bilety są do nabycia na stronie sklepu „Chrześcijańskie Granie” w cenie 30 zł. Nasze szkoły objęły to wydarzenie patronatem honorowym.
Pikniki. Serdecznie Państwa zapraszamy na szkolny piknik rodzinny, który odbędzie się w sobotę 3 czerwca br. Piknik rozpoczniemy o godz. 10.00 Litanią Loretańską, następnie w programie przewidywane są gry i zabawy sportowe, malowanie twarzy, wspólne grillowanie oraz festiwal ciast. Prosimy też Państwa o „kulinarne wsparcie” – przyniesienie ciast oraz owoców (w miarę możliwości). Liczymy na Państwa obecność oraz zabawę i miłe wspólne spędzenie czasu.
Wycieczki szkolne. W dniach 10-21 czerwca 2017 r. przewidywane są wycieczki klasowe. O planowanych wyjazdach poinformują Państwa wychowawcy na dzisiejszym zebraniu.
Internat 2017/2018. Rodziców uczniów, którzy chcą zamieszkać w internacie w roku szkolnym 2017/2018, prosimy o złożenie podania do sekretariatu w terminie do 14 czerwca 2017 r.  
Zakończenie roku szkolnego 2016/2017. Rok szkolny zakończymy w piątek 23 czerwca 2017 r. o godz. 10.00 Mszą Świętą w Kościele Pokamedulskim. Po Eucharystii zapraszamy na rozdanie świadectw w klasach. Przypominamy, że uczniowie są zobowiązani do oddania do sekretariatu szkoły karty obiegowej (m.in. rozliczenie z księgowością i biblioteką) w terminie do 22 czerwca. Obiegówki dostępne będą w sekretariacie od 12 czerwca. Oceny roczne są ustalane do 12 czerwca, natomiast klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna odbędzie się 14 czerwca.
Egzamin maturalny w 2018 roku. Uczniowie aktualnej klasy II do 30 września 2017 r. będą zobowiązani do złożenia Dyrektorowi Szkoły deklaracji dotyczącej wyboru przedmiotów na egzaminie maturalnym w sesji wiosennej 2018. Rodzicom uczniów klasy II przypominamy, że do 30 września 2017 r. należy także złożyć w sekretariacie zaświadczenia o korzystaniu z dostosowań wynikających ze specyficznych potrzeb edukacyjnych, np. dysleksja, dysgrafia, inne.

Kalendarium:
30.05 (wtorek) - Finał Ogólnopolskiego Konkursu o bł. ks. J. Popiełuszce
01.06 (czwartek) - dzień językowy
03.06 (sobota) - piknik szkolny
12.06 (poniedziałek) - ostateczny termin ustalenia ocen rocznych
14.06 (środa) - klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna
15.06 (czwartek) - Uroczystość Bożego Ciała
16.06 (piątek) - dzień wolny od zajęć lekcyjnych
10-21.06 - terminy wycieczek szkolnych
22.06 (czwartek) - ostateczny termin złożenia obiegówek
23.06 (piątek) - uroczyste zakończenie roku szkolnego (Msza św. o godz.10.00)
28-30.08 egzaminy poprawkowe
04.09 (poniedziałek) - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 (godz. 9.00).


Więcej informacji na temat tego co dzieje się w naszych szkołach, można znaleźć na stronach:
www.archutowski.edu.pl, www.popieluszko.edu.pl

Dziękując Państwu za obecność na dzisiejszym zebraniu,  zapraszamy do indywidualnych rozmów
z nauczycielami, tym bardziej że jest to ostatnia okazja w tym roku szkolnym.

Z Chrystusowym pozdrowieniemArtur Fijałkowski                          Tomasz Kowalczyk
(zastępca dyrektora ZSK na Bielanach)    (dyrektor ZSK na Bielanach)

Warszawa, 10 maja 2017 r.

 
List do rodziców - marzec 2017Okres Wielkiego Postu jest dobrą okazją, aby zbliżyć się do Niego [Jezusa], spotkać Go na modlitwie w dialogu serca z sercem, zobaczyć Jego oblicze w twarzy cierpiącego brata czy siostry.
Ojciec Święty Franciszek, Anioł Pański, 19 marca 2017 r.Szanowni Państwo,

jesteśmy już w połowie Wielkiego Postu. Papież Franciszek zachęca, aby Maryja Panna pomogła nam nieustannie czerpać z łaski, która wypływa ze skały, którą jest Chrystus Zbawiciel, abyśmy mogli z przekonaniem wyznawać naszą wiarę i z radością głosić cuda miłości Boga, Boga miłosiernego, będącego źródłem wszelkiego dobra. Mamy nadzieję, że rozpoczynające się jutro szkolne rekolekcje, głoszone przez oo. jezuitów pozwolą nam jeszcze głębiej odkryć dobrego i miłosiernego Pana.

Egzaminy. Cały czas trwają w szkole próbne egzaminy maturalne i gimnazjalne. Wielkimi bowiem krokami zbliżają się prawdziwe egzaminy. Egzamin gimnazjalny odbędzie się w tym roku w dniach 19, 20 i 21 kwietnia. Uczniowie w środę 19 kwietnia napiszą część humanistyczną (egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego), w czwartek 20 kwietnia – część matematyczno-przyrodniczą, natomiast w piątek 21 kwietnia – egzamin z j. angielskiego i j. niemieckiego na poziomach podstawowym i rozszerzonym. Egzaminy maturalne rozpoczną się w czwartek 4 maja od matury z języka polskiego na poziomie podstawowym. W piątek abiturienci rozwiążą arkusz z matematyki, a w poniedziałek 8 maja z j. angielskiego. Egzaminy maturalne potrwają do 26 maja. Jednocześnie informujemy, że  pierwszego dnia egzaminu gimnazjalnego i pierwszego dnia egzaminu maturalnego zostanie odprawiona w kaplicy internatu o godz. 7.45 Msza Święta w intencji piszących, na którą serdecznie zapraszamy rodziców.

Spotkanie z aktorem. 21 marca  gościliśmy w naszej szkole p. Romualda Kłosa, aktora znanego z filmów takich jak Jan Paweł II, Tajemnica Westerplatte, Układ warszawski. Najbardziej znany jest jednak z odtwarzanej roli rzymskiego żołnierza w filmie Pasja w reż. Mela Gibsona. Spotkanie z tym nawróconym aktorem jest jednym z elementów naszego wielkopostnego czuwania.
Współpraca z UKSW. 7 marca 2017 roku została podpisana Umowa Patronacka pomiędzy Wydziałem Prawa Kanonicznego UKSW oraz naszym liceum. Wydział Prawa Kanonicznego jest trzecim – obok Wydziału Nauk Humanistycznych i Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego – wydziałem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który objął patronat dydaktyczno-wychowawczy nad częścią procesu kształcenia w naszej szkole. W tym roku szkolnym w ramach współpracy z uniwersytetem uczniowie brali udział w kilku wykładach. 3 lutego klasa 1b (matematyczno-przyrodnicza) udała się na Wydział Matematyczno-Przyrodniczy UKSW w celu zapoznania się z podstawami statystyki i szyfrowania. Zajęcia poprowadził p. Marek Kłocewiak. 7 marca uczniowie klas pierwszych i drugiej uczestniczyli w spotkaniu z p. Arkadiuszem Mrozem - pracownikiem Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW. Wykład wygłoszony przez naszego gościa dotyczył ochrony praw konsumenckich. Natomiast 21 marca uczniowie klasy 1a (humanistycznej) wzięli udział w kolejnych zajęciach z zakresu prawa.
Czas na kulturę. 16 marca klasa II liceum udała się do Teatru Palladium, aby obejrzeć spektakl Zbrodnia i kara przygotowany przez Teatr Scena Polska z Czeskiego Cieszyna. Dzięki dekoracji na obrotowej scenie akcja spektaklu bardzo szybko się zmieniała – raz wydarzenia rozgrywały się na ulicy, by po chwili przenieść się do mieszkania któregoś z bohaterów powieści Dostojewskiego. Po spektaklu uczniowie udali się do Muzeum Narodowego. Tam poznawali najwybitniejsze osiągnięcia sztuki drugiej połowy XIX w. i przygotowywali się do ustnej części egzaminu maturalnego z języka polskiego. Licealiści podczas lekcji muzealnej przygotowanej przez nich samych i p. Artura Fijałkowskiego interpretowali m.in. Bitwę pod Grunwaldem Jana Matejki, Babie lato Józefa Chełmońskiego czy Żydówkę z pomarańczami Aleksandra Gierymskiego.
Zajęcia w Seminarium Misyjnym. 10 marca 2017 r. klasa maturalna odwiedziła Archidiecezjalne Seminarium Misyjne „Redemptoris Mater”. Dzięki temu spotkaniu uczniowie mogli poznać, jak wygląda pozaszkolna codzienność ich kolegów z seminarium, a także dowiedzieć się więcej na temat formacji oraz wyzwań, wątpliwości i radości życia kapłańskiego.
Niezłomni. 1 marca 2017 r. odbył się wykład dotyczący żołnierzy niezłomnych. Uczestniczyli w nim uczniowie klas pierwszych gimnazjum i liceum. Spotkanie poprowadzili p. Agnieszka Grochowska i p. Jacek Perłowski ze Stowarzyszenia Historycznego Polonia Restituta. 3 marca zaś mieliśmy przyjemność gościć
w naszym liceum p. Konrada Starczewskiego - reżysera filmu dokumentalnego „Zapora”. Spotkanie rozpoczęło się krótkim wprowadzeniem do filmu, podczas którego została zaprezentowana sylwetka majora Hieronima Dekutowskiego, a następnie licealiści obejrzeli film nakręcony przez p. Starczewskiego. Po projekcji był również czas na pytania do naszego gościa.
Dyskoteka charytatywna. 9 lutego miała miejsce szkolna dyskoteka. Nad organizacją wieczoru czuwała grupa ekonomiczna z klasy II liceum pod opieką p. Pawła Cichockiego. Celem zabawy była zbiórka środków pieniężnych na leczenie zmagającej się z ciężką chorobą Amelki - podopiecznej Fundacji „Serce Dziecka”.
Sporty zimowe. W styczniu i lutym 2017 r. uczniowie klas pierwszych liceum Archutowskiego w ramach lekcji wychowania fizycznego sprawdzili swoje umiejętności jazdy na łyżwach. Klasa humanistyczna odwiedziła Zimowy Narodowy, zaś klasa matematyczno-przyrodnicza pobliski OSiR Żoliborz. Także w lutym nasi uczniowie mieli okazję potrenować narciarstwo biegowe w trakcie lekcji wychowania fizycznego oraz zajęć dodatkowych. Narciarze, wykorzystując bliskie sąsiedztwo Lasu Bielańskiego, szlifowali styl klasyczny.

Spotkanie informacyjne.
Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie zainteresowanym osobom informacji o drugim spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się  25 marca 2017 r. (sobota) o godz. 10.00 w siedzibie szkoły.
Litania wolności. 26 marca 2017 r. w Katolickim Centrum Kultury Dobre Miejsce odbędzie się premiera projektu multimedialnego „Popiełuszko – Litania Wolności”, na którą serdecznie Państwa zapraszamy. Jest to pięcioczęściowa suita napisana na dwunastoosobowy zespół z sekcją smyczkową i lektora, który czyta wybrane fragmenty z kazań ks. Jerzego wygłoszonych w trakcie Mszy za Ojczyznę (w tej roli wystąpi Adam Woronowicz). Nasze gimnazjum objęło patronat honorowy nad tym wydarzeniem.
Marsz Świętości Życia. Serdecznie Państwa zapraszamy 2 kwietnia br. na XII Marsz Świętości Życia, który przejdzie ulicami Warszawy. Jego organizatorami są Archidiecezja Warszawska i Diecezja Warszawsko-Praska. Marsz poprzedzi Msza Święta w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela o godz. 11.00. Po jej zakończeniu zaplanowany jest program dla rodzin, który przygotuje i wyjaśni dzieciom wydarzenie, w którym uczestniczą. Następnie wraz z ks. Kardynałem Kazimierzem Nyczem przejdziemy pod Kolumnę Zygmunta, a następnie Krakowskim Przedmieściem udamy się do Bazyliki Świętego Krzyża. Do końca marca w naszych szkołach będzie trwała zbiórka pampersów, mleka i artykułów pielęgnacyjnych dla niemowląt z Domu Samotnej Matki w Chyliczkach w ramach akcji „Pielucha dla malucha”. Wymienione artykuły można także przynieść na marsz.
Diecezjalny Dzień Młodzieży Archidiecezji Warszawskiej. W sobotę 8 kwietnia 2017 r. w Świątyni Opatrzności Bożej odbędzie się Diecezjalny Dzień Młodzieży Archidiecezjalnej w ramach XXXII Światowego Dnia Młodzieży. Spotkanie poprowadzi i przeżyje z młodymi m.in. wspólnota Mocni w Duchu z Łodzi.
Zakończenie roku szkolnego dla klasy III liceum. W piątek 28 kwietnia odbędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klasy maturalnej. Rozpocznie się ono o godz.16.00 Eucharystią, po której nastąpi wręczenie świadectw ukończenia szkoły, nagród i wyróżnień. Rodziców klasy maturalnej na tę uroczystość serdecznie zapraszamy.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych.
Środa 12 kwietnia jest ostatnim dniem nauki przed przerwą świąteczną. Do szkoły wracamy tydzień później, 19 kwietnia. W trakcie egzaminów gimnazjalnych (19-21 kwietnia) zajęcia będą odbywały się zgodnie z planem (poza klasą III gimnazjum, która do egzaminów przystępuje).
W związku z egzaminami maturalnymi dniami wolnymi od zajęć edukacyjnych będą 4-5 maja (czwartek i piątek) i poniedziałek 8 maja.Serdecznie dziękujemy Państwu za obecność na dzisiejszym zebraniu,
a na następne, ostatnie w tym roku szkolnym, zapraszamy 10 maja 2017 r.


Artur Fijałkowski                             Tomasz Kowalczyk
(zastępca dyrektora ZSK na Bielanach)   (dyrektor ZSK na Bielanach)   

Warszawa, 22 marca 2017 r.