Szkoła prowadzi internat

internat liceum , Warszawa, Liceum z internatem, internat w Warszawie dla Licealisty,

Internat Publicznego Liceum Ogólnokształcącego
im. bł. ks. R. Archutowskiego
jest przeznaczony dla uczniów spoza Warszawy.


W trosce o kontakt młodzieży z rodziną
Internat zamykamy w piątek wieczorem,
by potem otworzyć go w niedzielę przed przyjazdem.


Dysponujemy odpowiednią bazą lokalową,
żeby do internatu przyjąć zarówno chłopców i dziewczęta.(posiadamy dwa niezależne kompleksy mieszkań).


Oprócz komfortowych warunków
(pokoje maksymalnie 2 osobowe z łazienką)

posiadamy świetlice, salę komputerową,
i osobne sale do nauki szkolnej, oraz np. gry na instrumencie. Stwarzamy i pomagamy organizować wychowankom warunki do  nauki i odpoczynku.
W zajęciach popołudniowych jest czas na naukę, relaks, zajęcia sportowe i modlitwę.

Uczymy samodzielności, pomagamy rozwijać zainteresowania."Internat w okresie nauki jest wspólnym domem wychowanków,

w którym należy dążyć do współtworzenia jego katolickiego charakteru oraz rodzinnej atmosfery,

sprzyjającej dobrej nauce,  pracy i prawidłowemu rozwojowi".

/ z regulaminu internatu/


Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją (dokument PDF)  Laughing

 
Z życia internatu


W internacie oprócz praw każdy ma swoje obowiązki.

Za należycie wykonywane obowiązki należy się nagroda.

Doświadczenie i radość z dobrze wykonanej pracy - bezcenne Smile


alt


Po szkole nie zawsze musi być nudno


  - gramy w piłkarzyki albo ping-ponga

   - wychodzimy na basen (zimą na lodowisko)

  - bierzemy udział w różnych warsztatach, uczymy się tańczyć

  - wybieramy filmy na wieczory filmowe


Wieczorami lubimy urozmaicać monotonię różnymi pomysłami.


Czasem jest to zwykłe oglądanie ciekawego meczu, a czasem ... 


alt

Każdemu smakuje pizza przygotowana przez naszych wychowawców :)

 
Zasady wyjść z internatu w ciągu tygodnia 1. Każdy wychowanek ma obowiązek punktualnie wyjść na zajęcia lekcyjne. Wyjście do szkoły odbywa się bez wypisu.
 2. Wychowanek ma obowiązek niezwłocznie po zakończonych zajęciach lekcyjnych zgłosić się do wychowawcy dyżurnego w internacie. Powrót ze szkoły wychowawca wpisuje na Karcie Dziennej.
 3. Każdy wychowanek, który planuje indywidualnie opuszczać internat, musi przedstawić „Zgodę na Wyjścia” wypełnioną przez rodziców (opiekunów prawnych). 
 4. Wychowanek każdorazowe wyjście i powrót potwierdza własnoręcznym podpisem w Księdze wejść i wyjść.
 5. W nagłych sytuacjach wypis wychowanka może nastąpić za pomocą SMS-a (z podaniem przyczyny wyjścia), wysłanego przez rodzica na komórkę internatu, z numeru telefonu, który zostanie rozpoznany jako numer rodzica danego wychowanka. 
 6. Wyjazdy do domu w ciągu tygodnia (od niedzieli do czwartku) muszą być poprzedzone pisemną zgodą rodziców lub SMS-em z podaniem przyczyny.
 7. Samodzielny powrót wychowanka do domu w ostatnim dniu zajęć szkolnych odbywa się na podstawie pisemnej zgody rodziców.
 8. Internat otwierany jest o godz. 17.00 w niedzielę i zamykany w piątki o godz. 17.00 (sporadycznie zakończenie zajęć odbywa się w inne dni tygodnia). Poza tymi godzinami wychowankowie nie mogą przebywać na terenie internatu. 
 9. W sytuacji gdy wyjście z internatu koliduje z wypełnieniem dyżuru, wychowanek może być wypisany po wypełnieniu obowiązku lub znalezieniu zastępcy.
 10. Rodzice mieszkańca internatu zostają powiadomieni:
 • o samowolnym opuszczeniu internatu przez wychowanka,
 • o niezgłoszeniu się wychowanka w internacie po zajęciach szkolnych.

Za wymienione sytuacje, w zależności od okoliczności, grożą sankcje: 

 • bezwzględny zakaz opuszczania internatu przez kolejnych 5 dni szkolnych,
 • zawieszenie w prawach mieszkańca internatu,
 • usunięcie wychowanka z internatu.