Rekrutacja 2020/2021OFERTA EDUKACYJNA I POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE: 

Rekrutacja do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. ks. Romana Archutowskiego w Warszawie (stan prawny na 20.05.2020 r.)


Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice uczniów klas ósmych,

przesyłamy Państwu najpotrzebniejsze informacje związane z rekrutacją do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. ks. Romana Archutowskiego w Warszawie.

•    Podstawa prawna:
1. Ustawa Prawo oświatowe i Ustawa o systemie oświaty.
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
•    Szkoła nasza nie jest objęta rekrutacją elektroniczną, dlatego cała procedura przyjęcia do szkoły  odbywa się w sposób bezpośredni - osobiście w sekretariacie szkoły lub mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
•    Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na WNIOSEK rodzica kandydata.
•    Od 15 czerwca następuje składanie WNIOSKÓW o przyjęcie do szkoły wraz z ZAŁĄCZNIKIEM nr 1 (dokument potwierdzający spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym).
•    Rodzice składają WNIOSKI wraz z ZAŁĄCZNIKIEM nr 1 sposób bezpośredni, osobiście w sekretariacie szkoły lub mailowy na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. koniecznie z dopiskiem w temacie maila: wniosek rekrutacyjny
•    Podpisane przez rodziców i kandydata WNIOSKI wraz z ZAŁĄCZNIKIEM nr 1 skanujemy i wysyłamy w załączniku w formie pdf lub jpg.
•    WNIOSKI powinny być wypełnione drukowanymi literami.
•    Potwierdzeniem przyjęcia WNIOSKU przesłanego drogą mailową jest odpowiedź zwrotna otrzymana z sekretariatu.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.    WNIOSEK o przyjęcie do szkoły wraz z ZAŁĄCZNIKIEM nr 1.
2.    Oryginały/kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
3.    Dokumenty potwierdzające osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, olimpiadach.
4.    Dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu powiatowym lub wojewódzkim.
5.    Odpis skrócony aktu urodzenia (ksero).
6.    Trzy aktualne fotografie z danymi na odwrocie (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania).

PLIKI DO POBRANIA

Wniosek rekrutacyjny

Załącznik 1. Informacje uzupełniające o spełnianiu kryteriów określonych w Ustawie Prawo oświatowe i załącznikach do wniosku potwierdzającego ich spełnienie

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Oferta edukacyjna i informacje o postępowaniu rekrutacyjnym