Sprawdź oceny

 

Najczęściej czytane


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79
 
 
Współpraca z Wydziałem Nauk Humanistycznych UKSW


 

Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego sprawuje nad szkołą patronat naukowo-dydaktyczny.

W ramach patronatu przewidziane są następujące działania:

 

1. udzielanie pomocy uczniom trzecich klas w przygotowaniu do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego;

Od trzech lat studenci filologii polskiej (IV i V roku) specjalizacji nauczycielskiej prowadzą konsultacje dla uczniów trzecich klas. W czasie indywidualnych spotkań  omawiają trudniejsze zagadnienia i wspólnie opracowują plan prezentacji maturalnej.

 

2. opracowanie programu i prowadzenie warsztatu tematycznego przez studentów filologii polskiej różnych specjalizacji (np. edytorskiej, filmoznawczej, teatrologicznej), w zależności od potrzeb i zainteresowań uczniów;

Studenci V roku filologii polskiej specjalizacji filmoznawczej i pedagogicznej p. Joanna Stosio i p. Marcin Małecki opracowali i prowadzili  warsztaty filmowe. Zajęcia były poświęcone omówieniu podstawowych zagadnień dotyczących języka filmu i prezentowały wybrane dzieła polskiej szkoły filmowej. Oprócz tego uczniowie oglądali i omawiali wybrane filmy współczesnego kina światowego.


3. wykłady pracowników naukowych z zakresu historii literatury polskiej i obcej oraz językoznawstwa;

Uczniowie II i III klas uczestniczyli w wykładach:

- prof. dr hab. Tomasza Chachulskiego na temat wybranych zagadnień polskiej  kultury doby oświecenia,

- prof. dr hab. Doroty Kielak na temat literatury tworzonej we Lwowie w okresie Młodej Polski,

- prof. dr hab. Wojciecha Kudyby na temat wybranych zagadnień współczesnego życia literackiego.

Na zaproszenie dr Ewy Hoffmann-Piotrowskiej wykład na temat literatury romantycznej wygłosił dr Edward Szymanis z UW.

 

Oprócz tego w ramach patronatu podejmowane są inne działania podnoszące jakość kształcenia, np.:


Opracowanie autorskiego programu kulturowego;

Program powstaje we współpracy nauczycieli liceum i pracowników naukowych WNH UKSW.  Kulturowe ujęcie będą miały niektóre zajęcia z geografii, historii, języków obcych, filozofii i oczywiście z języka polskiego i wiedzy o kulturze. Aspekt antropologiczny pojawi się na lekcjach filozofii. Wspólne zagadnienia tematyczne przedstawiane na poszczególnych przedmiotach mają pomóc budować  w świadomości uczniów spójny obraz kultury.

 

Badania predyspozycji zawodowych w związku z wyborem kierunku studiów dla II klas;


Możliwość uczestniczenia w konferencjach naukowych organizowanych przez WNH na terenie UKSW.

 
Współpraca z Wydziałem Matematyczno-Przyrodniczym UKSW

 

Od roku 2010 zadania dydaktyczne Szkoły wspiera również Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W ramach współpracy pracownicy Wydziału prowadzą w szkole regularne zajęcia z matematyki i informatyki dla zainteresowanych uczniów.

 

  • Warsztat matematyczny to zajęcia dla chętnych, nastawione na kształcenie myślenia matematycznego. Przygotowuje on uczniów do fakultetu z matematyki i studiów wyższych, a także do konkursów międzyszkolnych (Kangur, Powszechny Internetowy Konkurs Politechniki Warszawskiej i inne). W roku szkolnym 2009/2010 zajęcia prowadził dr Leszek Sidz, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego i wieloletni nauczyciel eksperymentalnych klas matematycznych.

 

  • Nauka programowania to zajęcia przy komputerach, również ukierunkowane na pogłębianie rozumienia pojęć i struktur matematycznych. W roku szkolnym 2009/2010 prowadziła je dr Joanna Kandzia, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, autor programu multimedialnego Neomedia.

 

Warsztaty z matematyki i informatyki otwarte są dla wszystkich zainteresowanych.

 

Uczniów najbardziej zaangażowanych Szkoła obejmuje programem Indywidualnej Opieki Naukowej.